Gegevensbescherming

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1Het verheugt ons dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Matchday Nutrition GmbH, Friedrichstraße 171, 10117 Berlijn, Tel.: 07162 4627899, e-mail: kontakt@matchday-nutrition.com. De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking) gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

2) Verzameling van gegevens bij bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina bereikte
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Hosting

Hosting door Shopify
Wij gebruiken het shopsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), voor de hosting en weergave van de online shop op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. In het kader van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook worden overgedragen aan Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc in het kader van verdere verwerking namens ons. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Shopify Inc. in Canada, wordt het adequate niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. en Shopify (USA) Inc. in de VS zijn gecertificeerd voor de us-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify is te vinden op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Verdere verwerking op andere servers dan de bovengenoemde Shopify-servers vindt alleen plaats binnen het hieronder gecommuniceerde kader.

4) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde persistente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken zij bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Indien persoonsgegevens ook door afzonderlijke door ons gebruikte cookies worden verwerkt, vindt de verwerking plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO voor de uitvoering van de overeenkomst of overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een optimale functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het websitebezoek.

Wij kunnen samenwerken met advertentiepartners die ons helpen om onze website voor u interessanter te maken. Daartoe worden bij een bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen (third-party cookies). Indien wij met voornoemde reclamepartners samenwerken, wordt u in de onderstaande paragrafen individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de in elk geval verzamelde informatie.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

5) Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij de beantwoording van uw verzoek overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die daartegen indruisen.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor contractverwerking

Overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Het verwijderen van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan gebeuren door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de verwerking van het contract. Na volledige afwikkeling van het contract of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met het oog op fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens van onze kant is voorbehouden.

7) Commentaarfunctie

In het kader van de commentaarfunctie op deze website worden naast uw commentaar ook gegevens over het tijdstip waarop het commentaar is ontstaan en de door u gekozen commentaarnaam opgeslagen en op deze website gepubliceerd. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Dit opslaan van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval de betrokkene door het plaatsen van een commentaar inbreuk maakt op de rechten van derden of illegale inhoud plaatst. Wij hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te kunnen nemen indien een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud als zijnde illegaal. De rechtsgrondslag voor het opslaan van uw gegevens is art. 6 lid 1 lit. b en f DSGVO. Wij behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen als deze door derden als onwettig worden aangemerkt.

8) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

8.1Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat wij u pas een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op een passende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door uw internetprovider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie op om later eventueel misbruik van uw e-mailadres te kunnen opsporen. De gegevens die wij bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor reclame in de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefdistributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat, die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

8.2Verzending van de e-mailnieuwsbrief aan bestaande klanten

Als u ons bij de aankoop van goederen of diensten uw e-mailadres hebt meegedeeld, behouden wij ons het recht voor u regelmatig e-mailaanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten als die welke u reeds in ons assortiment hebt gekocht. Conform § 7 lid 3 UWG hoeven wij hiervoor geen aparte toestemming van u te vragen. De gegevensverwerking vindt in dit verband uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als u in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mails. U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden door dit te melden aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Hieraan zijn voor u alleen transmissiekosten verbonden volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk beëindigd.

8.3Verzending van nieuwsbrieven via MailChimp
Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij de inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO en dient ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van een reclame-effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden overgedragen aan een server van MailChimp in de VS en daar worden opgeslagen.
MailChimp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dit zijn single-pixel beeldbestanden die op onze website worden opgeslagen. Zo kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Met behulp van de webbakens maakt Mailchimp automatisch algemene, niet-persoonlijke statistieken over het responsgedrag op nieuwsbriefcampagnes. Op basis van ons gerechtvaardigd belang in de statistische evaluatie van de nieuwsbriefcampagnes voor de optimalisering van de reclamecommunicatie en de betere afstemming op de belangen van de ontvanger, verzamelen en gebruiken de webbakens echter ook gegevens van de respectieve ontvanger van de nieuwsbrief (e-mailadres, tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f DSGVO. Deze gegevens maken een individuele conclusie mogelijk over de ontvanger van de nieuwsbrief en worden door Mailchimp verwerkt voor het geautomatiseerd opstellen van statistieken die laten zien of een bepaalde ontvanger een nieuwsbriefbericht heeft geopend.
Als u de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden wilt uitschakelen, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.
MailChimp kan deze gegevens ook zelf gebruiken in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van haar eigen legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van de dienst, alsmede voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij met MailChimp een gegevensverwerkingsovereenkomst ("Data Processing Agreement") gesloten op basis van de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonsgegevens aan MailChimp mogelijk te maken. Deze gegevensverwerkingsovereenkomst kunt u bekijken op het volgende internetadres: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/
MailChimp is tevens gecertificeerd onder de us-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" en verplicht zich daarmee tot naleving van de EU-voorschriften inzake gegevensbescherming.
U kunt de gegevensbeschermingsbepalingen van MailChimp hier bekijken:
https://mailchimp.com/legal/privacy/

9) Gegevensverwerking voor orderverwerking

9.1Voor de verwerking van uw bestelling werken wij samen met onderstaande dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering belast is, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, zullen wij u daarover hierna uitdrukkelijk informeren. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

9.2Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betaaldiensten)

- Amazon Pay
Als u de betalingsmethode "Amazon Pay" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon Payments"), aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte gegevens samen met informatie over uw bestelling doorgeven overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Amazon Payments kunt u vinden op het volgende internetadres: https://pay.amazon.com/de/help/201751600
- Apple Pay
Als u kiest voor de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, vindt de betalingsverwerking plaats via de "Apple Pay"-functie van uw eindapparaat dat met iOS, watchOS of macOS wordt bediend door het opladen van een met "Apple Pay" gedeponeerde betaalkaart. Apple Pay gebruikt beveiligingsfuncties die zijn geïntegreerd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen. Om een betaling vrij te geven, moet u een vooraf door u gedefinieerde code invoeren en deze verifiëren met behulp van de "Face ID" of "Touch ID" functie van uw eindapparaat.
Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling in gecodeerde vorm aan Apple doorgegeven. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens worden doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart om de betaling uit te voeren. De versleuteling zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is verricht, stuurt Apple het rekeningnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite om het succes van de betaling te bevestigen.
Indien bij de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats ten behoeve van de betalingsverwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, inclusief het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd en of de transactie succesvol is afgerond. Anonimisering sluit de mogelijkheid van een persoonlijke referentie volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.
Wanneer u Apple Pay op de iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop via Safari op de Mac te voltooien, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een gecodeerd kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat u persoonlijk kan identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar "Wallet & Apple Pay" en schakel "Sta betalingen op Mac toe" uit.
Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay vindt u op het volgende internetadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- Klarna
Als u een Klarna-betaaldienst selecteert, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de verwerking van de betaling mogelijk te maken, worden uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, soort levering) doorgegeven aan Klarna met het oog op de controle van uw identiteit en kredietwaardigheid, op voorwaarde dat u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Aan welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgegeven, kunt u hier vinden:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
De kredietcontrole kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als er scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dat nodig is om de betalingen in overeenstemming met het contract te verwerken.
Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in het gegevensbeschermingsbeleid van Klarna voor betrokkenen in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
en voor betrokkenen in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
.
- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij in het kader van de betalingsverwerking uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"). De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
Voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Hiervoor kunnen uw betalingsgegevens conform art. 6 lid 1 lit. f DSGVO aan kredietbureaus worden doorgegeven op basis van het gerechtvaardigde belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de verstrekking van de betreffende betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Shopify Payments
Wij maken gebruik van de betaaldienstverlener "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u kiest voor een betaalmethode die wordt aangeboden via de betaaldienstverlener Shopify Payments, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd door de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte gegevens doorgeven, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bank sorteercode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) conform Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor de verwerking van betalingen met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify Payments vindt u op het volgende internetadres: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Informatie over de gegevensbescherming van Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy
- SOFORT
Als u de betaalmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT"), aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met informatie over uw bestelling doorgeven overeenkomstig Art. 6 Paragraaf 1 lit. b DSGVO. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Groep (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van SOFORT kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
- Stripe
Indien u een betalingsmethode van de betalingsdienstaanbieder Stripe kiest, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte gegevens doorgeven, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, sorteercode van de bank, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) conform Art. 6 Paragraaf 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u op de URL https://stripe.com/de/privacy#translation.

9.3Uitvoeren van kredietcontroles

- Algemene debiteuren- en incassodienst
Bij vooruitbetalingen (bijv. levering op rekening) behouden wij ons het recht voor een kredietcontrole uit te voeren op basis van mathematisch-statistische procedures om ons gerechtvaardigd belang bij het vaststellen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen. De voor een kredietwaardigheidscontrole vereiste persoonsgegevens geven wij overeenkomstig art. 6 lid 1 letter f DSGVO door aan de volgende dienstverlener:
Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienst GmbH
Eduard-Pestel-Str. 7
49080 Osnabrück
De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Wij gebruiken het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan het bovengenoemde kredietbureau. Wij kunnen echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.

10) Gebruik van sociale media: sociale plugins

Instagram als standaard plug-in

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van de onlinedienst Instagram, die wordt geëxploiteerd door Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram"). De plugins zijn gemarkeerd met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een "Instagram-camera". Een overzicht van de Instagram-plugins en hun uiterlijk vindt u hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plugin wordt door Instagram rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Instagram de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Instagram-profiel heeft of momenteel niet bij Instagram bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks aan een Instagram-server in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

Als u bent aangemeld bij Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Instagram-account. Bij interactie met de plugins, bijvoorbeeld door op de knop "Instagram-camera" te klikken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op uw Instagram-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.

De beschreven gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Instagram bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website en voor het op behoeften gebaseerde ontwerp van de Instagram-dienst.

Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Instagram-account toewijst, moet u uitloggen bij Instagram voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van de Instagram-plugins en daarmee de hierboven beschreven gegevensverwerking ook voor de toekomst tegengaan met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de scriptblokkering "NoScript" (http://noscript.net/).
Instagram LLC. met hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram, evenals uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij naar het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/.

11) Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van Vimeo-video's

Op onze website zijn plugins van het videoportaal Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA geïntegreerd. Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Vimeo. De inhoud van de plugin wordt door Vimeo rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Vimeo de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als u geen Vimeo-account hebt of momenteel niet bij Vimeo bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Vimeo-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Als u bij Vimeo bent ingelogd, kan Vimeo uw bezoek aan onze website direct aan uw Vimeo-account toewijzen. Als u met de plugins interageert (bijv. door op de startknop van een video te klikken), wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Vimeo-server verzonden en daar opgeslagen.

De beschreven gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van Vimeo bij marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van de Vimeo-dienst.

Als u niet wilt dat Vimeo de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Vimeo-account toewijst, moet u uitloggen bij Vimeo voordat u onze website bezoekt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Vimeo, evenals uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in het privacybeleid van Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

Vimeo, Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de us-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list

De Google Analytics tracking tool van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, wordt automatisch geïntegreerd in video's van Vimeo die op onze site zijn ingesloten. Dit is Vimeo's eigen tracking, waartoe wij geen toegang hebben en die niet door onze site kan worden beïnvloed. Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC., dat is gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zich gecertificeerd voor de us-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list

Deze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van Vimeo's legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

12) Online marketing

Facebook Pixel voor het creëren van Custom Audiences
Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt, die wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Als een gebruiker op een door ons geplaatste en op Facebook afgespeelde advertentie klikt, wordt door Facebook Pixel een toevoeging aan de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd. Als onze site toestaat dat gegevens via Pixel met Facebook worden gedeeld, wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker ingevoerd via een cookie die onze gelinkte site zelf instelt. Deze cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk de gegevens door te geven aan Facebook.
Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook enerzijds de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook Ads") bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons onlineaanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Zo kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door na te gaan of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar onze website (zogenaamde "conversie").
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat we er geen conclusies uit kunnen trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.
De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook-pixel wordt uitgevoerd op basis van ons hoger gerechtvaardigd belang in de evaluatie, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod en onze reclamemaatregelen overeenkomstig art. 6, lid 1, lit. f DSGVO.
De door Facebook gegenereerde informatie wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Facebook en daar opgeslagen; dit kan ook doorgifte aan de servers van Facebook Inc. in de VS inhouden. Facebook Inc. met zetel in de VS is gecertificeerd voor de us-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Om bezwaar te maken tegen de verzameling door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven, kunt u een opt-out-cookie instellen door op de onderstaande link te klikken, die het volgen van de Facebook-pixel uitschakelt:
Facebook Pixel uitschakelen
Deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op bovenstaande link klikken.

13) Webanalysediensten

13.1Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. De extensie houdt in dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google LLC.in de VS en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google (Universal) Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u via de volgende link een opt-out-cookie instellen dat het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst verhindert (dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC. gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zich gecertificeerd voor de us-European data protection agreement "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming overeenkomstig art. 6 (1) lit. a DSGVO verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

13.2Hotjar (hotjar Ltd.)

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Hotjar van Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. is een Europees bedrijf gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa Tel.: +1 (855) 464-6788).
Met deze tool kunnen bewegingen op de websites waarop Hotjar wordt gebruikt worden gevolgd (zogenaamde heat maps). Het is bijvoorbeeld mogelijk om te zien hoe ver gebruikers scrollen en hoe vaak ze op welke knoppen klikken. Verder is het met behulp van de tool ook mogelijk om direct feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Zo verkrijgen wij waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. De bovenstaande analyse wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen in optimalisatie- en marketingdoeleinden en de op interesse gebaseerde vormgeving van onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.Wij besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze tool. Wij kunnen bijvoorbeeld alleen bijhouden op welke knoppen u klikt en hoe ver u scrolt. Delen van de websites waarin persoonlijke gegevens van u of van derden worden weergegeven, worden door Hotjar automatisch verborgen en zijn daarom op geen enkel moment traceerbaar.

Hotjar biedt iedere gebruiker de mogelijkheid een "Do Not Track header" te gebruiken om het gebruik van de Hotjar tool te voorkomen zodat er geen gegevens worden vastgelegd over het bezoek aan de betreffende website. Dit is een instelling die alle gangbare browsers in de respectievelijke huidige versie ondersteunt. Hiervoor stuurt uw browser een verzoek naar Hotjar met de informatie om de tracking van de betreffende gebruiker te deactiveren. Als je onze website met verschillende browsers/computers gebruikt, moet je de "Do Not Track header" voor elk van deze browsers/computers apart instellen.
Gedetailleerde instructies met informatie over uw browser kunt u vinden op: https://www.hotjar.com/opt-out
. Verdere informatie over Hotjar Ltd. en over de Hotjar tool kunt u vinden op: https://www.hotjar.com
. Het privacybeleid van Hotjar Ltd. kunt u vinden op: https://www.hotjar.com/privacy.

14) Tools en diversen

14.1Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon is gedaan of door een machine en geautomatiseerde verwerking wordt misbruikt. De dienst omvat het versturen van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst naar Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het vaststellen van de individuele persoonlijke verantwoordelijkheid op het internet en het voorkomen van misbruik en spam. Het gebruik van Google reCAPTCHA kan ook de overdracht van persoonsgegevens aan de servers van Google LLC. in de VS inhouden.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC., dat is gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zich gecertificeerd voor de us-European data protection agreement "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

14.2Shopsync voor Shopify

Deze website maakt gebruik van de Shopify app "Shopsync" van ShopSync LLC, PO Box 252, Jefferson City, TN 37760, USA.
Met behulp van ShopSync wordt de nieuwsbriefdienst "Mailchimp" zodanig met ons Shopify-account gesynchroniseerd dat enerzijds updates in Mailchimp-e-maillijsten (zoals een afmelding van een nieuwsbriefontvanger) ook automatisch op Shopify worden opgeslagen en anderzijds nieuwe contactgegevens die via op Shopify afgesloten contracten worden gegenereerd, automatisch naar de Mailchimp-e-maillijsten worden overgebracht.

In het eerste geval vindt de gegevensverwerking plaats op grond van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het effectief en systeemoverstijgend bijhouden van de bestanden van reclamegeadresseerden en het efficiënt in acht nemen van wettelijk belangrijke statuswijzigingen.

In het tweede geval, uitsluitend op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 (1) a DSGVO, worden, nadat op Shopify een overeenkomst is gesloten voor opname in de Mailchimp-lijst, de voor- en achternaam, het adres en het e-mailadres van de gebruiker samen met transactiegerelateerde informatie (aankoopbedrag, tijdstip en datum van aankoop) door ShopSync doorgegeven aan Mailchimp.

De op deze manier overgedragen gegevens worden niet opgeslagen of bewaard door ShopSync na de synchronisatie. Alle informatie die gesynchroniseerd wordt tussen Shopify en Mailchimp wordt verzonden met behulp van Secure Socket Layer (SSL) technologie en alle verzonden informatie blijft versleuteld tijdens het synchronisatieproces.

Het synchronisatieproces vereist de overdracht van informatie via een beveiligde verbinding naar servers die worden gehost door Amazon Web Services in de VS. Amazon Web Services, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de us-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kan hier bekeken worden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4

Meer informatie over gegevensbescherming van ShopSync vindt u hier: https://shopsync.io/privacy-policy

15) Rechten van de betrokkene

15.1Het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht verleent u uitgebreide rechten van de betrokkene (rechten op informatie en interventie) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op toegang overeenkomstig art. 15 DSGVO: In het bijzonder heeft u het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden verstrekt, de beoogde opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking met betrekking tot u, alsmede uw recht om te worden geïnformeerd over welke garanties er bestaan overeenkomstig Art. 46 van de GDPR indien uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig Art. 16 van de GDPR: U heeft het recht om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben onverwijld te laten rectificeren en/of door ons opgeslagen onvolledige gegevens te laten aanvullen;
 • Recht op verwijdering overeenkomstig Art. 17 DSGVO: U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te eisen indien aan de vereisten van Art. 17 (1) DSGVO is voldaan. Dit recht bestaat echter in het bijzonder niet wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig Art. 18 GDPR: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt geverifieerd; als u weigert uw gegevens te laten wissen wegens onrechtmatige gegevensverwerking en in plaats daarvan verzoekt om de beperking van de verwerking van uw gegevens; als u uw gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt; of als u bezwaar hebt gemaakt op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden prevaleren;
 • Recht op informatie overeenkomstig art. 19 DSGVO: Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegen de verwerkingsverantwoordelijke hebt ingeroepen, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt. U hebt het recht over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is;
 • Recht op herroeping van verleende toestemming conform art. 7 lid 3 DSGVO: U heeft het recht om eenmaal verleende toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden;
 • Recht om een klacht in te dienen op grond van Art. 77 GDPR: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

15.2RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS HOGER GERECHTVAARDIGD BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
INDIEN U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING BEDOELD IS OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING. U KUNT HET RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN STOPZETTEN.

16) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt gemeten op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het verwerkingsdoel en - indien relevant - aanvullend op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen op grond van het handels- en belastingrecht).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van art. 6, lid 1, onder b), DSGVO, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, mits ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het initiëren van het contract en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is om ze te blijven opslaan.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO, worden dergelijke gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op bezwaar uitoefent op grond van art. 21, lid 1, DSGVO, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing op basis van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO, worden dergelijke gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht op bezwaar uitoefent op grond van art. 21, lid 2, DSGVO.

Tenzij anders vermeld in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Vertreten durch die IT-Recht Kanzlei